Badanie SATRO EKG - Nowe możliwości w diagnostyce serca

Home Satro

Badanie SATRO EKG to nazwa nieinwazyjnej procedury diagnostycznej, która - poprzez obliczenia numeryczne sygnałów EKG oraz założenia nowego modelu elektrycznej pracy serca - umożliwia dokładną ocenę pojawiających się potencjałów chwilowych. SATRO łączy kształt sygnału EKG z procesami zachodzącymi w sercu, z naciskiem na procesy niedokrwienne mięśnia oraz blizny zawałowe. SATRO EKG opisuje chwilowe potencjały poszczególnych fragmentów serca i ich wzajemne powiązania. Z precyzją porównywalną ze scyntygrafią można szczegółowo wskazać na obszary niedokrwienia i zawału serca. Zaletą badania SATRO EKG jest fakt, że nic nie odbywa się przy subiektywnej interpretacji czy ingerencji osoby badającej. Wszystko odbywa się automatycznie według zasad omawianej teorii, a oprogramowanie SATRO EKG generuje ostateczne wyniki. Pacjent, którego wynik badania SATRO jest pozytywny ma pewność, że jego serce jest rzeczywiście w dobrej kondycji. Aktualnie trwają dalsze badania kliniczne nad SATRO EKG w celu poszerzenia możliwości zastosowania tej metody.

Zastosowanie metody SATRO

Ze względu na wysoką czułość, niespotykaną w ogólnie dostępnym EKG, trudno przecenić znaczenie oraz możliwości zastosowań systemu SATRO. Dość powiedzieć, że w przeprowadzonych testach (gdzie metodą referencyjną była Scyntygrafia perfuzyjna-wysiłkowa) SATRO uzyskało 94% zgodności, podczas gdy EKG spoczynkowe tylko 10%, a EKG wysiłkowe 30%. Liczby te potwierdzają wyjątkowe własności SATRO do wykrywania wczesnych zmian niedokrwiennych, co predysponuje go do roli podstawowego badania diagnostycznego w placówkach P.O.Z. Umożliwia rezygnację z obarczonego sporym ryzykiem EKG wysiłkowego. Ponadto jest dużą pomocą w zakwalifikowaniu pacjenta do badań referencyjnych (np. SPECT/EBT). Badanie SATRO EKG daje przy tym obiektywną, a nie tylko statystyczną stratyfikację ryzyka. Nie ma drugiej takiej metody, która w sposób tak czytelny, w ujęciu procentowym w stosunku do normy, wskazywałaby na ewentualne zagrożenie zawałem, podając przy tym wielkość tego zagrożenia. Jest to czynnik niezwykle mobilizujący dla pacjenta. Bardzo czytelny wynik badania SATRO EKG pozwala zaoszczędzić czas lekarza i zmniejsza ryzyko pomyłki.

SATRO EKG to także metoda, która została przyjęta przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Według szacowań powszechne stosowanie badań SATRO EKG mogłoby zmniejszyć nawet 30% nagłych zawałów.

Jak wygląda badanie SATRO EKG?

W trakcie badania SATRO EKG pacjent ma rozmieszczone na klatce piersiowej elektrody. Pomiar SATRO wykonuje się w stanie spoczynkowym. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że badanie SATRO nie odbiega od tradycyjnego badania EKG. Jej różnicą jest jednak to, że SATRO jest wielokrotnie bardziej czułe. Jednocześnie jest to badanie w pełni bezpieczne i nieinwazyjne. Badanie SATRO EKG jest niezwykle precyzyjne, porównywalne ze scyntygrafią. Dzięki niemu można dokładnie i szczegółowo zobaczyć rejony niedokrwienia serca i miejsca jego zawału. Wynik badania SATRO EKG jest w pełni niezależny od subiektywności lekarza, gdyż jest generowany poprzez oprogramowanie maszyny i natychmiast drukowany.

Dla kogo badanie SATRO EKG? Zapraszamy na badania do Poznania!

SATRO jest polecane każdemu, kto chce lub musi poznać stan swojego serca. Osoby chorujące na cukrzycę, tarczycę i innego typu choroby ogólnoustrojowe również powinny skierować się na badanie SATRO przynajmniej raz do roku. SATRO poleca się osobom, które przeżyły choroby infekcyjne serca, jego powikłania oraz dolegliwości wynikające z owej infekcji. Także ludzie z nadwagą i te, których w rodzinie występowały choroby mięśnia sercowego powinny skorzystać z SATRO, tak samo jak osoby z nałogami, żyjące w stresie lub uprawiające sport (mniej lub bardziej zawodowo). SATRO warto również wykonać przed nadchodzącą operacją i w każdym momencie, kiedy czujemy, że z naszym sercem dzieje się coś niepokojącego.

Serdecznie zapraszam do Comfort Studio – miejsca, w którym wykonamy dla Ciebie bezpieczne, dokładne i szczegółowe badanie SATRO EKG! Zadzwoń, umów się na wizytę i odwiedź nas w Poznaniu!

Masz Pytania? Zapraszamy do kontaktu: +48 601 749 059

Badanie SATRO w Poznaniu – Korzyści
Nie czekaj – zgłoś się na badanie SATRO EKG w naszym gabinecie w Poznaniu!