Czym jest tlenoterapia hiperbaryczna?

Home Komora hiperbaryczna

Tlenoterapia Hiperbaryczna (Hyperbaric Oxygen Therapy –HBOT) jest metodą wykorzystującą w oddychaniu 100% tlenu, który jest podawany w wyższym ciśnieniu niż atmosferyczne. W normalnych warunkach tlen dostaje się do pęcherzyków płucnych, a następnie przenika do osocza, gdzie tam się łączy z hemoglobiną w ok. 97 %, przy czym tylko ok. 1-2% rozpuszcza się w osoczu krwi.

Przy oddychaniu tlenem 100% przy ciśnieniu atmosferycznym 1,5 ATA dochodzi do wzrostu rozpuszczalności tlenu w osoczu. Taka sytuacja umożliwia przenikanie tlenu bez jakichkolwiek barier do wszystkich komórek, tkanek i narządów.

Tlen dociera więc też tam, gdzie w normalnym procesie oddychania nie byłby w stanie dotrzeć, np. do ognisk zapalnych, do ognisk zwyrodnieniowych, np. stawów, owrzodzeń przewodu pokarmowego, uszkodzonych naczyń, krwionośnych, owrzodzeń i oparzeń skóry, do ognisk udarowych, chorób wywołanych mikroorganizmami (szczególnie beztlenowymi) i wielu innych.

Tlenoterapia hiperbaryczna może być wykonywana tylko i wyłącznie w komorze hiperbarycznej. Więcej o tym, czym jest komora hiperbaryczna i jak wygląda zabieg w komorze hiperbarycznej w dalszej części strony!

Komora hiperbaryczna – porcja informacji


Tlenoterapia hiperbaryczna wykonywana jest w czymś, co się nazywa komora hiperbaryczna. Jest to szczelnie zamknięte pomieszczenie stworzone na potrzeby owej terapii. Ciśnienie w komorze hiperbarycznej może wynieść nawet trzykrotnie wyższą wartość niż ta, która znajduje się w ciśnieniu atmosferycznym. Stąd też zabiegi w komorze hiperbarycznej dają poprawę w funkcjonowaniu organizmu.

Tlen ,którym oddycha osoba poddana zabiegowi w komorze hiperbarycznej może przeniknąć nawet do miejsc, które nie są ukrwione w ludzkim organizmie. Zwiększa się również poziom tlenu we krwi, limfie i płynie mózgowo-rdzeniowym. Zabieg w komorze hiperbarycznej polega na tym, że pacjent wdycha czysty tlen. Może to robić zarówno na siedząco, jak i na leżąco – w naszym gabinecie w Poznaniu komora jest postawiona poziomo, tak więc zabieg w komorze hiperbarycznej odbywa się na leżąco. Są sytuacje, kiedy w komorze hiperbarycznej pacjent czuję się podobnie jak podczas startowania lub lądowania samolotu. Jest to uczucie w pełni normalne, spowodowane różnicą ciśnień w środku komory hiperbarycznej, dlatego nie należy się tym przejmować.

Komora hiperbaryczna jest dzielona na jednoosobową i wieloosobową. W wielu miastach w Polsce znajdują się wieloosobowe komory hiperbaryczne (np. w stolicy 13-osobowa), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Zabieg w komorze hiperbarycznej trwa co najmniej 45 minut – przed wejściem do niej pacjent musi zdjąć wszystkie elementy metalowe i ostre, w tym paski i spodnie z guzikami. Najlepiej się w takiej sytuacji ubrać w bawełnianą koszulkę i spodnie.

Po wejściu pacjenta komora się zamyka, po czym zaczyna się w niej zwiększać ciśnienie. Robi to do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu – gdy został osiągnięty utrzymuje go już na stałym poziomie do końca trwania terapii.

Zabieg w komorze hiperbarycznej, aby był w pełni skuteczny, powinien być przeprowadzany regularnie. Zarówno ilość, jak i czas trwania terapii jest indywidualnie dobierane do każdego pacjenta. Komora hiperbaryczna i tlenoterapia są w pełni nieinwazyjne i bezpieczne.


Wskazania


Tlenoterapia HBOT ma szeroki zakres wskazań. Zabiegi w komorze hiperbarycznej można stosować w różnych dziedzinach medycyny: głównie wspomagająco w różnych stanach chorobowych przewlekłych , w chorobach neurologicznych, ortopedycznych, w dermatologii, wspomagająco w onkologii, w medycynie estetycznej, w medycynie sportowej, a także u osób przemęczonych, przepracowanych, żyjących w napięciu i nieustannym stresie oraz w okresie rekonwalescencji. Komora hiperbaryczna nie ma ograniczeń wiekowych. Zabiegi w komorze hiperbarycznej są wskazane dla każdego: mogą z nich korzystać dzieci, rodzic z dzieckiem czy osoba dorosła. Komora, w zależności od modelu, może pomieścić wiele osób. W naszym gabinecie w Poznaniu natomiast jest to dwuosobowa komora hiperbaryczne. Przy zabiegu 2 osób każda z tych osób oddycha tlenem dzięki zastosowaniu dwóch koncentratorów tlenu.

Dla kogo jest zalecana tlenoterapia? Zabiegi w komorze hiperbarycznej - jej przebieg, zalecenia i przeciwwskazania znajdują się poniżej:

Masz Pytania? Zapraszamy do kontaktu: +48 601 749 059


Zainteresowany/na? Zapraszamy do kontaktu: +48 601 749 059

Tlenoterapia - zabiegi w naszym gabinecie w Poznaniu

W czasie zabiegu:

 • zabieg w komorze hiperbarycznej rozpoczyna się podwyższaniem ciśnienia ponad wartość ciśnienia atmosferycznego; terapia przebiega w ciśnieniu hiperbarycznym ustalonym po przeprowadzonej wizycie wstępnej
 • wahania ciśnienia w komorze powodują „zatykanie uszu”- należy wtedy przełykać ślinę, poruszać żuchwą i masować delikatnie miejsce za małżowiną uszną
 • zabieg jest przeprowadzany w pozycji leżącej - pacjent oddycha przy pomocy maseczki
 • klimatyzacja wewnątrz komory oraz ruch powietrza stanowią o komforcie zabiegu - w komorze hiperbarycznej powinny być wykonywane w sposób seryjny, aby uzyskać poprawę i zadowolenie pacjenta
 • w czasie zabiegu można słuchać muzyki, oglądać film lub czytać książkę
 • przez cały czas zabiegu pacjent ma możliwość kontaktu z personelem za pomocą systemu intercom
 • zabieg pojedynczy trwa od 60 do 90 minut

Przed zabiegiem należy:

 • zdjąć biżuterię, zegarek
 • odłożyć telefon komórkowy
 • założyć bawełnianą bieliznę - najlepiej koszulkę i spodnie

Pod koniec zabiegu:

 • ciśnienie w komorze stopniowo zaczyna opadać do wartości ciśnienia atmosferycznego - wtedy pacjent może opuścić komorę

Zainteresowany/na? Zapraszamy do kontaktu: +48 601 749 059

Uwagi:


 • u niektórych pacjentów występuje konieczność zaczynania zabiegów w komorze hiperbarycznej od ciśnień niższych i przechodzenie do ciśnień wyższych przy kolejnych zabiegach
 • zabiegi zależą od kondycji pacjenta, rodzaju schorzenia i stopnia zaawansowania choroby
 • zabiegi wykonują osoby przeszkolone do wykonywania tej terapii oraz lekarz
 • ilość zabiegów uzależniona jest od ustaleń na pierwszej wizycie poprzedzającej zabieg, które powinny być wykonywane w sposób seryjny, aby uzyskać poprawę i zadowolenie pacjenta
 • przed skorzystaniem z zabiegów jest zakładana dokumentacja i przeprowadzany wywiad medyczny
 • w przypadku dyskomfortu ze strony uszu ( bóle uszu w trakcie zabiegu), proponujemy zabieg konchowania uszu

Przeciwwskazania:


 • ostre infekcje dróg oddechowych
 • astma oskrzelowa
 • niewydolność serca
 • odma opłucnowa
 • rozrusznik serca
 • ciąża
 • przewlekłe stany gorączkowe
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • padaczka
 • chemioterapia Bleomycyną, Adriamycyną, Cisplatyną
 • rozsiana choroba nowotworowa
 • zawał serca
 • zapalenie ucha środkowego